Waterbeheersing Waterbehandeling

De beheersing van uw regenwater of de behandeling van uw afvalwater voor privé of professionele doeleinden .

Waterbehandeling

  • waterafvoer,
  • beheersing van regenwater en
  • behandeling van afvalwater.

Kunststof tanks, afscheiders, opslagtanks en andere bouw - en riolering gebonden producten.

Waterbeheersing : vasthouden, bufferen en afvoeren van regenwater

  • ondergrondse en bovengrondse opslagtanks, regenwaterfilters, regenwaterrecupertiesystemen, regenwaterinfiltratie, stormwater beheersing

Waterbehandeling :

  • septische putten, vetputten, olieafscheiders, pompputten