Opstanden

Opstanden

Kies de juiste opstand voor jouw koepel


Om de correcte opstand te kiezen, start je enerzijds vanuit de dakopening (effectieve opening in het dak) en de gewenste isolatiewaarde anderzijds. In het Skylux assortiment bestaan er 2 types: rechte en schuine opstanden.

Het voordeel van een rechte opstand is dat deze over een bestaande opstand geplaatst kan worden, om zo de isolatiewaarde op te krikken. Deze wordt bijgevolg vaak gebruikt bij renovatie projecten.

Daarnaast hebben we de schuine opstand, die als

voordeel een egalere lichtspreiding heeft, vanwege de schuine inval. De

koepel die men op deze opstand plaatst, is goedkoper gezien deze kleiner

is.