Waterbeheersing

Ondergrondse en bovengrondse regenwatertanks
Regenwaterfilters
Regenwaterrecuperatiesystemen
Regenwaterinfiltratie
Stormwater beheersing

Regenwatertanks

Een uitgebreid gamma aan voor het vasthouden, bufferen en gecontroleerd afvoeren van regenwater.

Een regenput maken of een oprit waterdoorlatend maken, burgers moeten weten dat het op die manier aanpakken van regelmatige wateroverlast en het voorkomen van waterschaarste een zaak is van en voor iedereen.

Ondergrondse regenwatertanks

We moeten er ons van bewust zijn dat water niet zomaar een evidentie is.

Het is aan te raden om een regenwatertank te plaatsen en het hemelwater ook te gebruiken (regenwaterrecuperaite).

Bovengrondse stockagetanks

Regenwater kan in een ondergrondse tank alsook in een bovengrondse tank opgeslaan worden.

Onze stockagetanks zijn geschikt om bovengrondse opstellingen te maken voor opslag van regenwater in gebouwen waar toegang beperkt is.

Door meerdere tanks te koppelen kunnen grote opslagvolumes bekomen worden.

Regenwaterfilters

Het hemelwater dat op een dak valt, kan mits een goede filtering aangesloten worden op een hemelwaterput voor nuttig hergebruik.

Hemelwaterinstallatie - Regenwaterrecuperatiesystemen

Optimaal hergebruik van regenwater. Danzij een pomp en omschakelkast wordt het water binnen de woning naar de WC of wasmachine gebracht.

Regenwaterinfiltratie

In dichtbevolkte gebieden zoals steden zijn steeds meer oppervlakten verhard. Hierdoor dringt het water niet meer in de grond, maar wordt het versneld afgevoerd via riolen. Dit kan leiden tot zowel overstromingen als uitdroging van de grond. Infiltratievoorzieningen zorgen ervoor dat er minder regenwater rechtstreeks in de riolen terechtkomt en dus voor een betere infiltratie in de grond.

Complete regenwaterrecuperatie pakketten

Onze complete hemelwaterrecuperatie paketten omvatten alle benodigdheden voor een optimale opvang en hergebruik van regenwater. Ondergrondse opslagtank, een filter (voorfilter of inline filter), sifon, besturingssysteem, rustige inloop.

Buffering

Door regenwater te bufferen zorg je ervoor dat het water bij hevige regenval opgespaard wordt en vertraagd wordt afgevoerd. Zo ontlast je het rioolstelsel en verhinder je dat lager gelegen gebieden onder water komen te staan

Waterbehandeling Waterbehandeling Regenwaterfilters Regenwaterfilters
 
Niet gevonden wat u zocht? contact