Pumpfix F

Stuur uw afvalwater weg tijdens de overstromingen

Afvalwaterafvoer ook bij opstuwing

Terugstroompompsysteem Pumpfix F

Wanneer bij een gesloten terugstuwklep afvalwater staat, wordt de pomp vanaf een bepaald niveau, dat via een sonde wordt gemeten, automatisch ingeschakeld. Daardoor worden eventuele vaste stoffen fijngemaakt en het afvalwater op betrouwbare wijze, ook tegen de opstuwingsdruk in, naar de riolering getransporteerd. Met deze functie is de Pumpfix F de enige pomp die tegen opstuwing in pompt!

Toepassing:

Ontwikkeld voor een betrouwbare bescherming tegen opstuwing en de afwatering van afvoerpunten onder terugstuwniveau, die tijdens de opstuwfase nodig is. Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater.

Gebruik: