Huishoudelijk afvalwatersysteem

Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.
Bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

Huishoudelijk afvalwatersysteem

Is je woning gelegen in een zone waar geen rioleringsnetwerk uitbouwd is,

dan moet het afvalwater individueel gezuiverd worden.

Dit kan met een IBA of individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.

Veco-clear

De Veco Clear bestaat uit drie kunststof tankdelen, een voorbezinker, een beluchter en een nabezinker.

Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishuidelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.

* Indien u geen mogelijkheid hebt om afvalwater te lozen via de openbare riolering dan wordt u verplicht zelf uw afvalwater te reinigen voor lozing. Dit houdt in dat de complete stroom van zwart en grijs water, zijnde toiletten, keuken en badkamer, het zuiveringsstation passeert alvorens dit mag geloosd worden in beek, gracht of irrigatiesysteem.

Gedazyme activator voor Veco-clear

Het op regelmatige basis toevoegen van het produkt GEDAZYME via het toilet zorgt voor een continue werking van de veco-clear installatie.

Gedazyme is een wit poeder dat natuurlijke mineralen, enzymen en micro organismen bevat.